Skip to main content

LEGAL

Avís Legal / Política de Privacitat

Avís Legal

El present avís legal (d'ara endavant, l'avís legal) regula l'ús del servei del portal d'Internet www.casadelamusicademanresa.cat (d'ara endavant, el web), propietat CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL amb NIF B64975006 amb domicili social al Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 21 - 08241 Manresa (Barcelona)
Legislació
Amb caràcter general les relacions entre el web amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Manresa per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.
Contingut i ús
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb www.casadelamusicademanresa.cat. El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de etecam.cat i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de etecam.cat. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
Enllaços (links)
La presència d'enllaços (links) a les pàgina web www.casadelamusicademanresa.cat té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Política de privacitat

Actualitzat el 18/07/2023
Entitat responsable
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL amb NIF B64975006 amb domicili social a l’Avinguda Els Dolors 17 de Manresa., és el responsable del tractament de dades de www.casadelamusicademanresa.cat
Confidencialitat i protecció de dades
Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL , com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.
Registre de fitxers i formularis
L'ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a les xarxes socials i a la web https://www.casadelamusicademanresa.cat d’ara endavant XXSS i/o web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra't o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD.
Exactitud i veracitat de les dades facilitades
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves XXSS i/o web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S’exonera CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL sempre que procedeixi de fonts alienes a CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL
Cookies
Les XXSS i/o la web https://www.casadelamusicademanresa.cat utilitzen galetes, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. de totes formes, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.
Finalitats
Les finalitats de Casa de la Música de Manresa SCCL són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a finalitats comercials i de millora de l’experiència en línia del client.
Menors d’edat
En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, https://www.casadelamusicademanresa.cat sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per el tractament automatitzat de les dades.
Cessió de dades a tercers
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per la consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals.
Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oblit, portabilitat i oposició
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, el dret a la supressió o l‘oblit (art. 17), els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).
Mesures de seguretat
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a https://www.casadelamusicademanresa.cat

https://www.casadelamusicademanresa.cat no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a https://www.casadelamusicademanresa.cat de retardar o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centro de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de https://www.casadelamusicademanresa.cat Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Acceptació i Consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de https://www.casadelamusicademanresa.cat, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.
Avís Legal / Política de Privacitat